Kompensuojamas Protezavimas

IŠLAIDOS APMOKAMOS IŠ PRIVALOMOJO

SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO

Teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

Iš PSDF biudžeto dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidos kompensuojamos asmenims, kurių burnos ertmė sanuota bei paruošta dantų protezavimui.

Iš PSDF biudžeto dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidos kompensuojamos pensininkams ir neįgaliesiems:

Kompensacijos:

1. Asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, jeigu jie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties arba jiems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas, kompensuojama pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 560,34 balų.

2. Asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, jeigu jų bedantis apatinis žandikaulis 4, 5 ir 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio, kompensuojama pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 1724,10 balų.

3. Vaikams, kurių kramtymo funkcija dar vystosi, kai protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais vainikėliais ir kurių sveikatos būklė atitinka įsakyme nustatytas indikacijas,  kompensuojama pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 285,97 balų.

4. Vaikams, kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavo, kai protezuojama ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezais ir kurių sveikatos būklė atitinka įsakyme nustatytas indikacijas, kompensuojama pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 1724,10 balų.

5. Asmenims, kuriems buvos taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos ir kurių sveikatos būklė atitinka įsakyme nustatytas indikacijas, kompensuojama pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 560,34 balo, jeigu po taikyto specifinio (spindulinio ir/ar chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje yra mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių  dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties.

6. Asmenims, kuriems buvos taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos ir kurių sveikatos būklė atitinka įsakyme nustatytas indikacijas, kompensuojama pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 1724,10 balų, jeigu atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir/ar žandikaulių srities kaulo rezekcija.

Pacientai, pageidaujantys gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, kreipiasi į poliklinikos odontologą arba į bet kurios kitos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, odontologą.

Gydytojas odontologas nustatęs, kad asmuo turi teisę į kompensuojamą iš PSDF biudžeto dantų protezavimą ir atitinka indikacijas, sudaro burnos priežiūros bei gydymo planą, su kuriuo asmuo supažindinamas. Gydytojas odontologas išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo pateikia asmeniui medicininių dokumentų išraše (forma Nr. 027/a).

Asmuo, kuriam nustatytas dantų protezavimo reikiamumas, (arba jo atstovas) užpildo nustatytos formos prašymą įrašyti į asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašą, kuriame nurodo asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

Asmens prašyme nurodoma, kad asmuo arba jo atstovas sutinka, jog jam arba jo atstovaujamajam priklausančią kompensaciją teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK) pervestų į sveikatos priežiūros įstaigos, kuri suteikė dantų protezavimo paslaugas, sąskaitą.

Dantų gydymas į dantų protezavimo paslaugas neįeina. Pas gydytoją odontologą susitarti dėl dantų protezavimo teikimo laiko, masto ir kitų sąlygų asmuo privalo atvykti sanuota bei paruošta dantų protezavimui burnos ertme. Dantų protezavimo paslaugos turi būti pradėtos per tris mėnesius nuo teritorinės ligonių kasos pažymos išsiuntimo datos, priešingu atveju asmuo bus išbraukiamas iš laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašų.

Vaikų atstovams teritorinė ligonių kasa pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas išsiunčia per 30 dienų nuo prašymo gavimo iš PAASPĮ ar kitos teritorinės ligonių kasos dienos, t. y. vaikams dantų protezavimo paslaugos iš PSDF biudžeto kompensuojamos be eilės.