Informacinis pranešimas dėl vaizdo stebėjimo

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI,

KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ

APIE ASMENIS, PAKLIŪNANČIUS Į SAUGOS KAMERŲ VAIZDO STEBĖJIMO LAUKĄ

UAB “Dantėja” rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

 1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įstaigą, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB “Dantėja”

Mūsų įmonės kodas yra: 302308971

Mūsų adresas: Savanorių pr. 284A

Mūsų kontaktiniai duomenys nurodyti šio pranešimo 13 dalyje.

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes turime teisėtą interesą rūpintis mūsų patalpų ir turto saugumu bei to siekdami kai kuriose bendrose mūsų teritorijose ir patalpose esame įrengę saugos vaizdo kameras.

Mes nerenkame duomenų apie Jus tikslingai, tik tais atvejais, kai Jūs dėl bet kokių priežasčių mūsų patalpose ar teritorijoje pakliūnate į aukščiau nurodytus saugos kamerų matymo laukus.

Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

 1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Jūs neprivalote Mums pateikti jokios informacijos, tačiau Jums užėjus į stebimas patalpas ar teritoriją Jūsų vaizdo įrašas bus užfiksuotas automatiškai.

 1. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Mes nerenkame jokios informacijos apie Jus iš kitų šaltinių.

 1. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Mes turime teisėtą interesą rūpintis mūsų patalpų ir turto saugumu (GDPR 6 str. 1 d. f p.).

 1. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

 1. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

 1. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 • valstybės institucijoms (policijai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms ir pan.), kaip tai numatyta teisės aktuose;
 • informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (vaizdo stebėjimo techninę priežiūrą vykdantiems tiekėjams, vaizdo stebėjimą administruojančioms saugos bendrovėms ir pan.);
 1. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?
 • Vaizdo stebėjimo duomenis saugome 14 kalendorinių dienų;
  1. Kokios mano teisės?

  Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų atsakingą už duomenų apsaugą darbuotoją, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

  • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
  • Pateikti prieštaravimą Jūsų vaizdo stebėjimui ir nufilmuotos medžiagos su Jūsų atvaizdu naudojimui, kai toks duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus;
  • Pateikti prašymą ištrinti saugos kamerų nufilmuotą vaizdo medžiagą su Jūsų atvaizdu, kai tokių duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus;
  • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie saugos kamerų nufilmuotos medžiagos su Jūsų atvaizdu naudojimui, kol nagrinėjamas Jūsų prieštaravimas tokių duomenų tvarkymui;
  • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įstaigoje;
  • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  1. Kaip galite man padėti?

  Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų atsakingas už duomenų apsaugą darbuotojas gali Jums padėti. Su juo galite susisiekti el. pašto adresu dariusgl@gmail.com ar telefono numeriu 860090001.