Privatumo politika

SVARBI INFORMACIJA

KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ

APIE SVETAINĖS IR SOCIALINIŲ TINKLŲ PROFILIŲ LANKYTOJUS


UAB “Dantėja” rūpinasi Jūsų informacijos apsauga ir laikosi Europos
Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų,
saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai
perskaitykite šį pranešimą.

1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes
renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors
klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame
pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 15 dalyje. Prašome
atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia
mūsų Įmonę, kaip nurodyta šio pranešimo 2 skyriuje.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB “Dantėja”

Mūsų įmonės kodas yra: 302308971

Mūsų adresas: Savanorių pr. 284A

Mūsų kontaktiniai duomenys nurodyti šio pranešimo 13 dalyje.

3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes teikiame viešą prieigą prie interneto svetainės www.danteja.lt (toliau –
“Svetainė”), ją palaikome, tobuliname ir užtikriname jos saugą. Taip pat,
administruojame socialinių tinklų (Facebook, Instagram, YouTube ir pan.) paskyras (toliau – Socialinių
tinklų paskyros). Jūs, naršydami mūsų Svetainę ar Socialinių tinklų
paskyras, sudarote su mumis sutartį, kuria gaunate prieigą prie Svetainės
ar Socialinio tinklo paskyros turinio ir sutinkate su teisės aktų
nustatytomis jos naudojimo sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant
autorinių teisių sąlygomis ir šiame informaciniame pranešime pateikiamomis
asmens duomenų apsaugos bei privatumo sąlygomis.

Mums reikia rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus siekiant:

· valdyti, tobulinti ir optimizuoti mūsų Svetainę, Socialinių tinklų
paskyras ir jų vartotojų patirtį;

· atsakyti į Svetainės ir Socialinių tinklų paskyrų lankytojų paklausimus,
pasiūlymus, teikti techninę pagalbą;

· laikytis teisinių įsipareigojimų, spręsti bet kokius ginčus, kurie gali
kilti su Jumis ar trečiosiomis šalimis, ir įgyvendinti savo teises,
atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Mūsų ar tarp Mūsų ir trečiųjų šalių
sudarytų sutarčių;

· suprasti naršymo tendencijas, įvertinti Mūsų auditorijos dydį ir
naudojimo modelius, suprasti Mūsų vartotojų norus, pageidavimus;

· pagerinti Svetainės veikimą ir išvaizdą, kurti naujas funkcijas ir
funkcionalumą;

· apsaugoti Mūsų teises ir turtą, susijusius su Svetaine.


4. Kokią informaciją jūs renkate, naudojate ir saugote apie mane?

Kai naršote Svetainėje ar mūsų administruojamuose Socialinių tinklų
paskyrose, Mes galime naudoti technologijas (Jūsų naršyklės Svetainei
pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.), kurios automatiškai
surenka:

• Naudojimo duomenis: Kai įeinate į Svetainę, Mes galime automatiškai
surinkti tam tikrus duomenis apie jūsų prieigą prie Svetainės ir jos
naudojimą (pvz., įėjimo ir išėjimo nuorodų URL, turinys ir puslapiai, prie
kurių Jūs prisijungiate Svetainėje, prieigos datos ir laikai ir pan.);

• Informaciją apie įrenginį: Kai įeinate į Svetainę, Mes galime
automatiškai rinkti informaciją apie Jūsų įrenginį ir interneto ryšį (pvz.,
IP adresus, naudojamo kompiuterio ar mobiliojo prietaiso tipą, operacinės
sistemos versiją, įrenginio identifikatorių, naršyklės tipą, kalbą ir
pan.).

Kai savo iniciatyva pasinaudojate Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros
funkcionalumu (formomis), skirtu pateikti Mums paklausimus ar pasiūlyti
Mums sudaryti sutartis su Jumis, arba parašote žinutę Svetainėje ar
Socialinio tinklo paskyroje nurodytais kontaktiniais elektroninio pašto
adresais, renkami šie Jūsų duomenys:

· identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, įmonė ir pan.);

· kontaktiniai duomenys (e-pašto adresas ir pan.);

· atitinkamos sutarties rūšies sudarymui reikalingi papildomi duomenys, jei
siūlysite sudaryti sutartį (pvz.: siūlant sudaryti darbo sutartį – gimimo
datą, CV duomenis ir pan.; siūlant sudaryti serviso paslaugų sutartį –
informaciją apie mašiną, jos gedimus ir pan.);

· bet kokie kitokie Jūsų iniciatyva pateikti duomenys, kuriuos Jūs laikote
reikšmingais teikiamo paklausimo ar pasiūlymo kontekste.

Kai savo iniciatyva pasinaudojate Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros
funkcionalumu (formomis), skirtu naujienlaiškiams ir/ar reklaminei
informacijai užsiprenumeruoti, gali būti renkami identifikaciniai (vardas,
pavardė, įmonė ir pan.) ir kontaktiniai (e-pašto adresas ir pan.) duomenys.

5. Ar renkatės jautrią asmeninę informaciją?

Ne.

7. Kokią informaciją turėčiau pateikti jums ir kodėl?

Kaip Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros lankytojui, Jums nereikia Mums
pateikti jokios informacijos. Visa techninė informacija automatiškai
surenkama naudojant standartines žiniatinklio naršymo technologijas (Jūsų
naršyklės Svetainei pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.).

Jei pageidausite pasinaudoti Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros
funkcionalumu (formomis), skirtu pateikti Mums paklausimus ar pasiūlyti
Mums sudaryti sutartis su Jumis, arba Svetainėje nurodytais kontaktiniais
elektroninio pašto adresais, Jūs turėtumėte nurodyti savo:

· identifikacinius duomenis (vardas, pavardė, įmonė ir pan.)

· kontaktinius duomenis (e-pašto adresas ir pan.)

· atitinkamos sutarties rūšies sudarymui reikalingus papildomus duomenis,
jei siūlysite sudaryti sutartį.

Jūs taip pat turite galimybę savo nuožiūra pateikti papildomus duomenis,
kuriuos laikote reikšmingais paklausimui ar pasiūlymui sudaryti sutartį.
Nepateikus tam tikros informacijos, kuri mums yra reikalinga tinkamai
atsakyti į Jūsų paklausimą, mes galime Jūsų paprašyti šią informaciją
pateikti.

Jūs taip pat turite galimybę savo nuožiūra pateikti mums savo
identifikacinius ir kontaktinius duomenis bei užsiprenumeruoti mūsų
naujienlaiškį ir/ar kitą reklaminę medžiagą.


8. Kokia informacija apie mane renkate iš kitų šaltinių ir iš kur?

Mes nerenkame jokių Svetainių ir Socialinių tinklų paskyrų lankytojų
duomenų iš kitų šaltinių.

9. Kodėl jums teisiškai leidžiama rinkti mano informaciją?

Mes teisėtai renkame informaciją apie jus, nes:

· Mums reikia jūsų informacijos, kad galėtumėte teikti prieigą prie
Svetainės, t. y. Įvykdyti mūsų susitarimą ir leisti naršyti Mūsų Svetainėje
pagal Jūsų pageidavimą, o taip pat, kad galėtumėme atsakyti į Jūsų
iniciatyva pateikiamus paklausimus, pasiūlymus dėl Mūsų teikiamų paslaugų
ar parduodamų prekių (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1
dalies b punktas);

· Jūs sutikote, kad tvarkytumėme Jūsų asmens duomenis savo iniciatyva
pateikdamas mums paklausimą, prašymą, skundą, kai tai nėra susiję su mūsų
teikiamomis paslaugomis ar prekėmis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6
straipsnio 1 dalies a punktas);

· Jūs savo iniciatyva, pasinaudodamas Svetainės ar Socialinio tinklo
paskyros funkcionalumu, užsiprenumeravote mūsų naujienlaiškį ir/ar kitą
reklaminę medžiagą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1
dalies a punktas);

· Mums reikia jūsų informacijos, kad būtų laikomasi mūsų teisinių
įsipareigojimų, išspręstume visus ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar
kitomis šalimis, ir užtikrintume savo teises, atsirandančias dėl visų tarp
Jūsų ir Mūsų arba tarp Mūsų ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių (Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas);

· Mums reikalinga jūsų informacija, siekiant patobulinti mūsų Svetainę ir
jos naudotojų patirtį, o taip pat, apsaugoti Svetainę nuo neteisėtos
prieigos (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f
punktas).


10. Ar naudosite Mano asmens duomenis automatiniam sprendimų priėmimui
arba Mano profiliavimui?

Ne.

11. Su kuo dalinsitės Mano asmens duomenimis?

Galime atskleisti jūsų asmeninius duomenis:

• Mūsų draudikams ir (arba) profesionaliems patarėjams, kiek tai yra
pagrįstai reikalinga, norint įgyti ar išlaikyti draudimo apsaugą, valdyti
riziką, gauti profesionalų patarimą ar teisinių reikalavimų įtvirtinimą,
vykdymą ar gynimą, tiek teismo procesuose, tiek administracine ar ne teismo
tvarka;

• Mūsų paslaugų tiekėjams ar rangovams, kiek tai yra pagrįstai reikalinga
Svetainės ir Socialinių tinklų paskyrų prieigos teikimui, palaikymui,
kūrimui ir saugumo užtikrinimui.

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei toks atskleidimas
yra būtinas norint laikytis Mums taikomų teisinių įpareigojimų, teisinių
pretenzijų nustatymui, vykdymui ar gynimui, tiek teismo procesuose, tiek
administracinėse ar neteisminėse procedūrose.


12. Ar Mano asmens duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės
ribų?

Ne.

13. Kaip ilgai saugosite informaciją apie Mane?

Jūsų pateiktų paklausimų, pasiūlymų informaciją saugome Lietuvos
vyriausiojo archyvaro nustatytais dokumentų saugojimo terminais.

Jūsų informaciją, susijusią su naujienlaiškio ir/ar reklaminės medžiagos
prenumerata, saugome iki tol, kol Jūs atsisakysite šios prenumeratos ir dar
trejus metus po atsisakymo (tik tam, kad naujinant mūsų duomenų bazę per
klaidą Jums vėl neišsiųstumėme naujienlaiškio ar reklaminės medžiagos).

Techninė automatiškai renkama Informacija apie lankytojo įrenginį (-ius) ir
naršymą saugoma vieną mėnesį.

14. Kokios mano teisės?

Jūs turite šias teises asmens duomenų apsaugos srityje:

• Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;

• Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;

• Pateikti prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kai
atitinkami duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Mūsų interesų, o
toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų
teises ir laisves ar teisėtus interesus;

• Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus:

– kai duomenys yra tvarkomi naujienlaiškio ir/ar reklaminės medžiagos
prenumeratos tikslais;

– kai duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Mūsų interesų, Jūs
prieštaraujate tokiam duomenų tvarkymui, o toks tvarkymas konkrečių
aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei
teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra
reikalingas siekiant pareikšti teisinius reikalavimus arba gintis nuo
pareikštų teisinių reikalavimų;

– be teisėto pagrindo tvarkomus Jūsų duomenis.

• Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar
jos ištrynimą:

– kai prašoma ištaisyti klaidingus duomenis – laikotarpiui, kol nustatytos
klaidos nebus ištaisytos;

– pareiškus prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kol
nebus išnagrinėtas Jūsų prieštaravimas ir priimtas Mūsų sprendimas dėl
tolimesnio jų tvarkymo;

– kai Mums asmens duomenys nebereikalingi, bet jie reikalingi Jums siekiant
pareikšti teisinius reikalavimus ar gintis nuo pareikštų teisinių
reikalavimų;

– bet kokių duomenų, tvarkomų be teisinio pagrindo, kai Jūs nepageidaujate
jų ištrynimo.

• Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą Mūsų įmonėje;

• Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;

• Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jei norite pasinaudoti žemiau nurodytomis Jūsų teisėmis, prašome kreiptis į
Mūsų duomenų apsaugos kontaktinį asmenį, kaip tai nurodyta 15 skyriuje.
Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos
sąlygos ir išimtys.

15. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų atsakingas už duomenų apsaugą darbuotojas gali Jums padėti. Su juo galite susisiekti el. pašto adresu dariusgl@gmail.com.